Půjčky a úvěry

leasing při mateřské, leasing na auto mateřské, vše o půjčkách, úvěrech a hypotékách - půjčky, úvěry, hypotéky

Nákup na splátky a leasing

pujcko-ninjapujcka

Leasing nebo nákup na splátky je finanční operace, při které platíme za věc formou pravidelných předem dohodnutých splátek. Obecně se su nejvíce využívají dva typy, leasing aut a leasing zboží. Leasing je třístranný vztah mezi dodavatelem, nájemcem zboží a vlastníkem zboží. Je to pronájem věci s právem koupě. Nájemce není majitelem najaté věci po dobu trvání leasingového vztahu, přesto ji může plně využívat. Předmět z leasingu může nájemce využívat od splacení první splátky, takzvané akontace (úvodní procentní částka z celkové ceny věci). Nájemce má na předmět leasingu po ukončení doby nájmu předkupní právo. Odkupuje ho za zůstatkovou cenu. Vstupní splátku (akontaci) si určuje nájemce sám při výběru podle svých finančních potřeb. Leasingové společnosti je stanoví v rozmezí 10 – 70% hodnoty předmětu (při speciálních marketingových akcích i 0%). Nákup na splátky obvykle vyřídíme přímo v prodejně, ve které daný předmět kupujeme nebo i na internetu. Nájemce měsíčně platí splátky dohodnuté v leasingové smlouvě. Splátkový kalendář je vystaven na celé období nájmu věci a jsou v něm uvedeny i data splatnosti splátek i jejich výška. Při speciálních akcích se můžeme setkat i se splátkami bez navýšení (např. při autech si musíte přikoupit i přikládány pojištění u vybrané pojišťovny).

Zpětný leasing – dodavatel a uživatel předmětu je tatáž osoba. Leasingová společnost odkoupí předmět a pronajme ho bývalému majiteli, který takto získává dodatečnou hotovost a daňové úlevy leasingu

Operativní leasing – cílem není odkoupení věci po ukončení leasingu, ale pouze jeho využívání, vlastnická práva zůstávají leasingové společnosti, která s předmětem dále nakládá podle svého uvážení.

Informace na této stránce jsou prokládané ze slovenských zdrojů. Texty na tomhle webu jsou čiste informativní, finanční hodnoty se mohou výrazně lišit.

Na této stránce se nachádzejí ochranné známky společností (logá), použité jsou ve výhradně informačním kontextu. Na stránce se zobrazují automatické kontextové reklamy. V případě podezření z porušování práv, nebo zájmu o koupi reklamy prosím informujte webmastera webu.